Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phường Sông Cầu biểu dương hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2019

( Cập nhật lúc: 28/08/2019  )
Đồng chí Phạm Thị Sinh, CT Hội Nông dân TP.Bắc Kạn tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi
Chiều ngày 28/8, Hội Nông dân phường Sông Cầu tổ chức Hội nghị biểu dương hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019.

Trong những năm qua, Hội Nông dân phường Sông Cầu luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chủ động bám sát vào Kế hoạch của Hội cấp trên, tổ chức phát động thi đua, tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký phấn đấu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tham mưu với cấp ủy, chính quyền thường xuyên kiện toàn ban vận động Quỹ hỗ trợ Nông dân. Kết quả, trong giai đoạn 2016 - 2019, Hội Nông dân phường đã vận động được số tiền là: 57.185.000đ.

Về công tác xóa đói giảm nghèo, Hội Nông dân phường Sông Cầu tiếp nhận nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, đồng thời đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tín chấp cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức trên 60 lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt với hơn 2000 lượt hội viên nông dân tham gia, triển khai các mô hình, các dự án sản xuất đến các hộ nông dân trên địa bàn phường. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi luôn được hội nông dân phường Sông Cầu quan tâm phát triển, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - VHXH của địa phương, giữ vững ổn định chính trị.

Nhân dịp này, Hội Nông dân phường Sông Cầu đã trao tặng bằng khen và giấy khen của UBND tỉnh, Hội Nông dân các cấp cho 31 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi./.

Tác giả:  Hoài Hương -VP. HĐND - UBND Phường Sông Cầu
Sign In