Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UB MTTQ VN phường Sông Cầu tổ chức sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

( Cập nhật lúc: 07/08/2019  )
Toàn cảnh hội nghị
Sáng ngày 05/8, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu tổ chức hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2019, UB MTTQ VN đã triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận; phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động  Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo thêm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của UB MTTQ VN phường Sông Cầu: quan tâm triển khai các văn bản hướng dẫn các Ban công tác mặt trận nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu 100% khu dân cư trên địa bàn phường tổ chức ngày Đại đoàn kết 18/11 được cả phần lễ và hội; tuyên truyền nhân dân hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” góp phần xây dựng Quỹ Vì người nghèo phường Sông Cầu hoạt động hiệu quả, góp phần công tác an sinh xã hội của địa phương...

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy đề nghị UB MTTQ phường thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, vận động quần chúng trong giai đoạn mới; các cấp ủy chi bộ, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể của phường tiếp tục, quan tâm phối hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của UB MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu./.

Tác giả:  Hoài Hương
Sign In