Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn viên thanh niên phường Huyền Tụng tình nguyện ngày công làm nhà ở cho hộ nghèo

( Cập nhật lúc: 12/06/2017  )
Đoàn viên thanh niên phường Huyền Tụng vận chuyển cát giúp gia đình ông Chu Văn Tháy - tổ Khuổi Hẻo.
Hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện hè năm 2017, sáng 11/6, Đoàn phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) tổ chức cho đoàn viên, thanh niên hỗ trợ giúp đỡ ngày công làm nhà ở cho gia đình ông Chu Văn Tháy - tổ Khuổi Hẻo.

Gia đình ông Chu Văn Tháy thuộc diện hộ nghèo, có một người con bị thiểu năng trí tuệ, ngôi nhà của gia đình ông đã bị xuống cấp, hư hỏng nhiều nhưng gia đình không có điều kiện tu sửa lại. Trước hoàn cảnh đó, các Doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, như: Trung tâm Nhân đạo tình người Hà Nội; Tập đoàn ống nhựa DCO Hà Nội; Đại lý điện nước Linh Vy, thành phố Thái Nguyên và Đại lý điện nước Tính Anh, thành phố Bắc Kạn hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông với số tiền là 40 triệu đồng tiền mặt và khoảng hơn 10 triệu đồng được trao bằng vật tư thiết bị ánh sáng, téc nước và ngày công lắp đặt giúp gia đình, đồng thời Đoàn phường Huyền Tụng đã huy động 20 đoàn viên thanh niên giúp đỡ ngày công để tiến hành vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng nhà cho gia đình ông. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích chung tay vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên phường Huyền Tụng.

Tác giả:  Hoàng Thạc- Đài TT-TH thành phố
Sign In