Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dương Quang nỗ lực xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 12/06/2019  )
Xã Dương Quang, TP.Bắc Kạn phấn đấu duy trì tiêu chí trường học
Cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đang nỗ lực thực hiện hoàn thành các tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới vào năm 2020.

Từ khi bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Dương Quang gặp rất nhiều trở ngại. Đời sống kinh tế của người dân tại địa phương còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của người dân còn nhiều hạn chế… Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2018 xã Dương Quang đã hoàn thành 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Nhờ thực hiện xây dựng nông thôn mới mà diện mạo nông thôn ở xã có sự thay đổi tích cực, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ nhân dân. Điển hình như chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng rất lớn. Trong năm 2018, có 01 hộ hiến đất với diện tích 800m2; người dân tham gia 500 ngày công lao động để làm đường GTNT; 500 ngày công lao động vệ sinh môi trường nông thôn; khoảng 50 hộ dân tự giác chỉnh trang chuồng trại, nhà ở và vườn tược, tạo được cảnh quan môi trường nông thôn đảm bảo sạch đẹp, an toàn.

Năm 2018, xã Dương Quang đạt được những thành quả đáng phấn khởi trong phát triển kinh tế, xã hội: Kinh tế tăng trưởng khá; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 26 triệu đồng, đến hết năm 2018 đạt 30 triệu đồng; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, 100% thôn có nhà văn hóa, trên 70% các tuyến đường GTNT đã được nhựa hóa, bê tông hóa, 76 % chiều dài các tuyến kênh mương đã được kiên cố hóa, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,72% năm 2017 xuống còn 2,41% năm 2018; hệ thống trường học, Trạm y tế xã được xây dựng khang trang; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tỷ lệ tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Để tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, xã Dương Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực để vận động, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In