Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 -2025

( Cập nhật lúc: 14/09/2020  )
Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ngày 11/9, Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Đỗ Đức Lại, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thành phố lần thứ I, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương. Tổ chức hội các cấp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức thăm hỏi gần 300 lượt với số tiền trên 27 triệu đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã đóng góp nhiều ngày công và tiền mặt. Bên cạnh đó, các cơ sở hội cũng tổ chức cho hội viên học tập kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về vốn, kỹ thuật, chọn mô hình phát triển kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện và thế mạnh của địa phương, nhiều hội viên làm kinh tế giỏi đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội …

Đồng chí Đỗ Đức Lại, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh tỉnh trao kỷ niệm chương cho ông Phạm Văn Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Curcumin Bắc- Hà

 

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hội trong thời gian tới, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn bám sát tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, tăng cường đổi mới nội dung và hình thức trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống Trường Sơn cho thế hệ trẻ. Tiếp tục huy động, khai thác tiềm năng của hội viên và huy động hiệu quả sự ủng hộ của xã hội để làm tốt các hoạt động tình nghĩa. Tiếp tục vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn khóa II, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

         

          Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In