Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ công bố xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới; đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2020

( Cập nhật lúc: 13/01/2020  )
Đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp
Ngày 10/01, thành phố Bắc Kạn họp chuẩn bị tổ chức Lễ công bố xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới; đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2020. Đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Lễ công bố xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới; đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn được tổ chức khai mạc vào ngày 01/02/2020 (tức ngày 08 Tết Canh Tý) tại cánh đồng thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang. Trong suốt thời gian hội xuân sẽ diễn ra nhiều trò chơi dân gian như: Cà kheo, Kéo cóc, Cờ bỏi, Chọi gà … và thi phụ nữ làm bánh dầy, thanh niên đốt lửa trại.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất một số nội dung được tổ chức tại lễ hội như: Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trước, trong và sau hội xuân.

          Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố yêu các phòng, ban, ngành chức năng, đơn vị cần khẩn trương hoàn tất các nội dung được phân công, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo Lễ công bố xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới; đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn được diễn ra đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. 

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In