Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 13/11/2019  )
Đoàn công tác khảo sát tại Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng
Sáng 12/11, đồng chí Lý Quang Vịnh - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng đoàn công tác tiến hành khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2020.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, nghe đại diện Ban Quản lý dự án và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo làm rõ một số nội dung, đồng thời khảo sát thực địa 3 dự án. Cụ thể: Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dưng và Tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng do UBND thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư với diện tích đất dự kiến thu hồi là 49.900m2, trong đó có 22.453m2 đất trồng lúa; Dự án kè chống xói lở bờ hữu sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng do UBND thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư, diện tích đất dự kiến thu hồi 16.00 m2, trong đó đất trồng lúa là 8.600m2; Dự án xây dựng cầu Đồi Kỳ, thành phố Bắc Kạn do UBND thành phố làm chủ đầu tư, diện tích đất dự kiến thu hồi là 6.000m2, trong đó đất trồng lúa là 2.000m2.

          Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn, hiện cả 3 dự án trên chưa triển khai trên thực địa, việc thu hồi đất, trong đó có đất lúa là cần thiết để phục vụ thi công các dự án trên. Thông qua khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ  xem xét thẩm tra, báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất có phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước đối với các dự án, phục vụ cho Kỳ họp tháng 12 của HĐND tỉnh khóa IX./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In