Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 22/11/2019  )
Toàn cảnh buổi làm việc
Sáng 22/11, Tổ công tác Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2017-2020 tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Đoàn Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại thành phố để nắm những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2019.

Thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các thành viên Ban chỉ đạo thành phố và các xã, phường đã chủ động triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đảm bảo chặt chẽ, trách nhiệm đúng quy trình, thủ tục nên kết quả đạt được đảm bảo khách quan, phản ánh đúng tình hình thực tế của địa phương.

          Kết quả rà soát sơ bộ, tổng số hộ nghèo của thành phố còn 226 hộ, bằng 1,93%. Số hộ cận nghèo còn 206 hộ, bằng 1,76%. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo còn một số khó khăn như: Số hộ nghèo của thành phố hiện nay là người cao tuổi, đơn thân, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, hết tuổi lao động, mắc tệ nạn xã hội nên khó khăn trong việc hỗ trợ thoát nghèo.

          Trước đó Ban chỉ đạo tỉnh đã đi kiểm tra, thăm nắm về tình hình rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại 2 phường Sông Cầu và xã Dương Quang./.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In