Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể

( Cập nhật lúc: 17/09/2020  )
Hội nghị lấy ý kiến cộng động dân cư xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” tại xã Dương Quang
Trong các ngày 14 và 16/9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin thành phố, UBND các phường Đức Xuân, Sông Cầu, xã Dương Quang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Kạn lần ba năm 2021.

Trong đợt này, thành phố Bắc Kạn có 01 cá nhân làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” năm 2021 là ông Lưu Đình Bạo, sinh năm 1942, dân tộc Tày, xã Dương Quang (di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là tri thức dân gian); 02 cá nhân làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm bà Đoàn Thị Quyên, sinh năm 1958 dân tộc Kinh, phường Phùng Chí Kiên và bà Vũ Thị Xinh, sinh năm 1972, dân tộc Kinh, phường Sông Cầu (di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là tập quán xã hội và tín ngưỡng).

Tại các xã, phường sau khi thảo luận, ghi nhận các ý kiến cộng đồng thôn, tổ nơi cư trú, hội nghị đã tiến hành biểu quyết với kết quả ông Lưu Đình Bạo đạt 100% đại biểu nhất trí, bà Đoàn Thị Quyên đạt trên 80% số đại biểu nhất trí. Còn với trường hợp của bà Vũ Thị Xinh qua bỏ phiếu chỉ đạt 11/26 phiếu đạt hơn 42%.

Từ kết quả này là cơ sở để Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”cho ông Lưu Đình Bạo và danh hiệu“Nghệ nhân ưu tú” cho bà Đoàn Thị Quyên.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In