Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức thăm nắm tình hình công nhân lao động trong các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc

( Cập nhật lúc: 25/04/2019  )
Liên đoàn Lao động thành phố thăm nắm tại công đoàn Chi nhánh công ty TNHH TMDV xe máy Thái Nguyên
Từ ngày 24/4/2019, LĐLĐ thành phố Bắc Kạn tổ chức thăm nắm tình hình lao động, đời sống việc làm, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và hoạt động công đoàn tại 18 CĐCS trực thuộc.

Sau khi thăm nắm tại 04/18 công đoàn đó là: công đoàn CTCP Thành Đạt, công đoàn CTCP Chợ Bắc Kạn, công đoàn Chi nhánh công ty TNHH TMDV xe máy Thái Nguyên, công đoàn CT TNHH MTV TM&DL Anh Thư Bắc Kạn.

Cơ bản các doanh nghiệp cơ bản thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như: tiền lương, tiền làm thêm giờ, ăn ca, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động được quan tâm chú trọng. Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức Hội nghị người lao động theo đúng quy định; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên. Tuy nhiên, việc trao đổi hay đối thoại tại nơi làm việc chưa được quan tâm, thực hiện thường xuyên theo quy định.  

Hoạt động này kết thúc vào ngày 08/5/2019

Tác giả:  Vũ Quỳnh - LĐLĐ Thành phố Bắc Kạn
Sign In