Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phụ nữ Nông Thượng chung tay xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 07/09/2020  )
Hội LHPN xã Nông Thượng (Chị Ngân Người đứng thứ 2 từ bên phải sang) nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020
Bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và các giải pháp tích cực, hiệu quả, Hội LHPN xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) đã chỉ đạo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã ra sức thi đua, chung tay thực hiện các tuyến đường tự quản sạch, đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Kạn và lãnh đạo Đảng ủy xã Nông Thượng, Hội LHPN xã Nông Thượng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động của Hội, bằng nhiều việc làm thiết thực đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.Xác định công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của hội viên phụ nữ về xây dựng nông thôn mới là hoạt động đặt lên hàng đầu, Hội LHPN xã tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức các điểm tuyên truyền, tập huấn.Thông qua các buổi sinh hoạt, Hội đã lồng ghép tuyên truyền nội dung của 19 tiêu chí nông thôn mới, về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội đã tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Hội như: cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được xác định là nhiệm vụ quan trọng của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã chỉ đạo, hướng các chi hội cụ thể hóa nội dung các tiêu chí của cuộc vận động, triển khai tới 100% chi, tổ phụ nữ, phát phiếu cho gia đình hội viên tự đánh giá và triển khai đăng ký thực hiện, qua triển khai  có 530 hộ đăng ký đạt 8 tiêu chí về 5 không, 3 sạch.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Hội LHPN xã đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương. Hội đã vận động thực hiện tốt công tác “Chỉnh trang nông thôn”, tham gia xây dựng “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Ngày nông thôn mới” của cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai, vận động gia đình hội viên, phụ nữ hiến đất, hiến cây  mở rộng đường giao thông nông thôn. Hội cũng xác định môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng,  đồng thời Hội đã triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn,các chi hội đã triển khai đến từng hộ gia đình  ký cam kết thực hiện. Thành lập mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lon”...Các hoạt động được triển khai đã được hội viên phụ nữ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đồng thời giám sát việc xây các lò đốt rác thủ công giảm lượng rác thải ra môi trường, nhờ vậy đã hạn chế ô nhiễm môi trường trong nông thôn.

Để góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội phụ nữ xã xác định phải tập trung đẩy mạnh thực hiện tiêu chí không đói nghèo, Hội đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban chỉ đạo giảm nghèo để tăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo giảm nghèo xã với các đoàn thể nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia bình xét hộ nghèo và rà soát đăng ký giúp đỡ, hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ chủ hộ nghèo. Hội đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức, phối hợp đào tạo nghề, vận động hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế” chủ động vượt khó vươn lên. Đến nay,với nguồn vốn vay dư nợ  hơn 6 tỷ đồng từ NHCSXH cho 170 hộ vay, Hội đã khuyến khích mô hình kinh tế giỏi, mô hình thoát nghèo điển hình; sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, hỗ trợ 20 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp với nhiều cách hỗ trợ khác nhau như: Hỗ trợ tiếp cận chính sách về phát triển kinh tế thông qua việc tổ chức đối thoại, hỗ trợ kiến thức thông qua tập huấn, đào tạo nghề, đề xuất chính sách, hỗ trợ vốn vay, giống, tham quan học tập mô hình kinh tế... cho các hộ phụ nữ làm chủ kinh tế, kinh doanh, chủ trang trại...Phối hợp đào tạo nghề 5 lớp cho 150 lao động nữ. Những hoạt động của Hội đã giúp chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng toàn thành phố xây dựng nông thôn mới.

Ngoài việc hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội cùng chung  sức xây dựng một xã hội, cộng đồng bình yên, đẩy mạnh thực hiện tiêu chí "Không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội", góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Hội phụ nữ cùng với Công an ký kết liên ngành về an ninh quốc phòng; phối hợp với Mặt trận cùng các ngành chức năng tổ chức ký kết khu dân cư không có tội phạm và tệ  nạn xã hội; ký cam kết toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự , phối hợp tổ chức các cuộc hòa giải về tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình…Hội cũng đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01“Về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thông qua sinh hoạt Hội, sinh hoạt CLB, tổ phụ nữ “Không có người thân vi phạm pháp luật và TNXH”, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quản lý, giáo dục con em, về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa tình trạng trộm cắp tài sản, an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến luật hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình..., thành lập các mô hình câu lạc bộ phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình không bạo lực. Thông qua các câu lạc bộ Hội đã tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức cho chị em trong việc chăm sóc, giáo dục con  không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Trong thời gian tới, để duy trì xã nông thôn mới Hội chú trọng công tác tuyên truyền vận động phụ nữ nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng thôn xóm bình yên, chăm lo xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên,phụ nữ..., tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chị em, tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng  tích cực của hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In