Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội người cao tuổi năm 2019

( Cập nhật lúc: 07/11/2019  )
Toàn cảnh hội nghị
Sáng ngày 06/11, Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ hội người cao tuổi cở sở cho 130 người là Chủ tịch và chi hội trưởng Hội người cao tuổi 8 xã, phường.

Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 6-7/11), các đại biểu được truyền đạt các nội dung như: Những điểm mới trong Điều lệ Hội NCT Việt Nam; Chính sách đối với người cao tuổi Việt Nam: Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Luật Người cao tuổi; Hướng dẫn tổ chức các loại hình câu lạc bộ...

          Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp Hội Người cao tuổi cũng như triển khai các chương trình, nhiệm vụ của người cao tuổi, nâng cao nhận thức của hội viên NCT trong công tác tự chăm sóc bản thân và các thành viên trong Hội, phát huy vai trò "Tuổi cao gương sáng" trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In