Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ công tác Dân số - KHHGĐ

( Cập nhật lúc: 24/08/2020  )
Toàn cảnh hội nghị tập huấn
Trong 02 ngày (24-25/8), Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Dân số - KHHGĐ cho lãnh đạo, viên chức phụ trách công tác Dân số - KHHGĐ các Trạm Y tế 8 xã phường và viên chức Phòng Dân số thành phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt về các nội dung như: Chức năng, nhiệm vụ của viên chức phụ trách công tác Dân số- KHHGĐ cấp xã; Những khái niệm cơ bản trong công tác Dân số- KHHGĐ; Một số nội dung của văn bản số 96/TCDS-KHTC ngày 18/3/2016 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc hướng dẫn ghi chép ban đầu và sổ A0, ghi phiếu thu tin, lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ; một số khái niệm về truyền thông, vận động; và cách cài đặt, hướng dẫn quản lý, cập nhật và sử dụng phần mềm MIS2016H.

Lớp tập huấn đã góp phần trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác DS - KHHGĐ cho cán bộ dân số cấp xã, phường. Đặc biệt là kỹ năng truyền thông, vận động, thu thập thông tin và báo cáo thống kê chuyên ngành, tổ chức các hoạt động về công tác DS - KHHGĐ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà thành phố đã đề ra./.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In