Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn đa dạng hình thức chăm sóc người cao tuổi

( Cập nhật lúc: 20/11/2019  )
Chúc thọ hội viên cao tuổi của Hội người cao tuổi phường Phùng Chí Kiên
Hiện nay, Thành phố có trên 3.900 hội viên người cao tuổi, tham gia sinh hoạt ở 08 cơ sở Hội. Việc chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi luôn được quan tâm với nhiều hình thức khác nhau đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Các hình thức chăm sóc người cao tuổi chủ yếu thông qua các hoạt động:  Hội người cao tuổi thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên, ngành y tế để khám, chữa bệnh; thành lập các câu lạc bộ dưỡng sinh, thơ ca ở các Hội cơ sở, thực hiện truyền thông về chăm sóc sức khoẻ (cách phòng, tránh các loại bệnh người cao tuổi thường gặp như : huyết áp, tim  mạch, tiểu đường, đột quỵ...)

Qua các chương trình này, nhiều hội viên người cao tuổi  được cộng đồng, gia đình chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Các hội viên cao tuổi tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, góp phần là chỗ dựa tinh thần cho con cháu thực hiện tốt nếp sống lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng gia đình hiếu học; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “tuổi cao – gương sáng”  tại địa phương.

 

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In