Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn: Tạo việc làm cho hơn 650 lao động

( Cập nhật lúc: 27/11/2019  )

Với  653/650 lao động được giải quyết việc làm trong năm nay thành phố Bắc Kạn đã đạt và vượt 100,5% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Để có kết quả trên, Phòng lao động – Thương binh và xã hội thành phố đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thẩm định dự án vay vốn giải quyết việc làm đối với một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; trong đó số lao động được vay vốn giải quyết việc làm, giới thiệu 12 doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc trong và ngoài nước.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy nghề, giúp cho nhiều lao động có kiến thức, có tay nghề khi dự tuyển tại các doanh nghiệp hoặc tự đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động; đôn đốc các xã phường thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và thực hiện vay vốn giải quyết việc làm.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Nguồn: 
Sign In