Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn thành lập mới 7 hợp tác xã

( Cập nhật lúc: 03/07/2019  )
Thành phố Bắc Kạn gặp mặt đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn
Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Bắc Kạn có 7 hợp tác xã thành lập mới, đạt 350% kế hoạch năm, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn thành phố lên 31 hợp tác xã.

Trong đó có 22 HTX nông nghiệp và 9 HTX phi nông nghiệp. Các hợp tác xã mới thành lập hoạt động trong các lĩnh vực đó là: Trồng rau nhà lưới, trồng cây dược liệu, trồng rừng, chế biến gỗ và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Để hợp tác xã phát huy tính hiệu quả về lâu dài, thành phố Bắc Kạn tiếp tục nghiên cứu, triển khai các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện của từng hợp tác xã nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời về vốn và mở rộng quy mô sản xuất. Sau khi khảo sát thực tế phương án sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, địa phương cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về trình độ quản lý của bộ máy hợp tác xã, quan tâm tạo điều kiện mở rộng xúc tiến đầu tư tìm kiếm thị trường cam kết đầu mối tiêu thụ.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In