Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về y tế cho hộ nghèo

( Cập nhật lúc: 17/04/2019  )
Thời gian qua, thành phố Bắc Kạn đã thực hiện tốt chính sách y tế cho 100% các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chính sách xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho họ khi khám chữa bệnh theo quy định.

Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã cấp 1.225 lượt thẻ hộ nghèo, 1.081 lượt thẻ hộ cận nghèo; Trung tâm Y tế thành phố đã khám, chữa bệnh cho 8.261 lượt người nghèo; trạm y tế các xã, phường thường xuyên thăm khám, tư vấn sức khỏe cho những hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ y tế.

          Việc thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm y tế cho cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe, đời sống của người dân, giúp bà con giảm bớt gánh nặng, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống./.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In