Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm kinh doanh VNPT Bắc Kạn Trao thiết bị cho 7 nhà văn hóa thôn

( Cập nhật lúc: 09/07/2018  )
Đại diện 07 thôn lên nhận trang thiết bị được hỗ trợ
Sáng ngày 9/7, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Bắc Kạn tổ chức trao tặng trang thiết bị cho nhà văn hóa 07 thôn thuộc xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Các thôn được nhận thiết bị văn hóa gồm: Nà Ỏi, Bản Bung, Nà Pẻn, Nà Cưởm, Bản Giềng, Nà Rào, Nà Dì. Tại đây, Trung tâm kinh doanh VNPT Bắc Kạn đã trao 07 bục phát biểu, 14 khẩu hiệu với tổng trị giá 15,4 triệu đồng và 10 pa nô gắn trục đường tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho xã Dương Quang trị giá 3,5 triệu đồng.

Thông qua việc hỗ trợ này giúp cho các nhà văn hoá thôn tại xã Dương Quang, hoàn thiện điều kiện, tiêu chí xây dựng nông thôn mới .

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In