Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh làm việc tại thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/05/2018  )
Ngày 09/05/2018, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Học – Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại thành phố Bắc Kạn, cùng làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Diệp – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố.

Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Bắc Kạn đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm qua các hình thức cổ động trực quan, trên hệ thống loa truyền thanh, tại các buổi tập huấn, Hội nghị các cuộc họp thôn tổ dân phố. Về lĩnh vực Y tế  thành phố đã lập 09 Đội kiểm tra liên nghành VSATTP và kiểm tra 07 đợt, với 736 lượt cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở 115 cơ sở không đạt, xử phạt hành chính 11 cơ sở với số tiền 8.350.000 đồng. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Công thương, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp thành phố đã thưc hiện 04 đợt kiểm tra với 38 cơ sở. Kết quả có 08 cơ sở đạt loại A, 13 cơ sở đạt loại B và 17 cơ sở đạt loại C, với những cơ sở đạt loại C, Đoàn kiểm tra lập biên bản nhắc nhở các chủ cơ sở khắc phục ngay các lỗi vi phạm. Về công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, thành phố đã tổ chức thẩm định 73 cơ sở thực phẩm và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đạt 71 cơ sở, nâng tổng số lũy tích lên 383 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số cơ sở, kinh doanh thực phẩm các loại bánh kẹo trên điạ bàn thành phố. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã xử lý các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm vi phạm.  Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In