Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân

( Cập nhật lúc: 12/08/2020  )
Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao
Những năm gần đây, Trung tâm Y tế đã tạo được nhiều kết quả đáng tự hào trên các lĩnh vực công tác. Chất lượng khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho người dân ngày càng được nâng cao, thực hiện nhiều giải pháp để củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở… Những nỗ lực đó góp phần quan trọng để ngành Y tế thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

Trung tâm Y tế thành phố là đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ đa chức năng: Khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, phục hồi chức năng và dân số kế hoạch hóa gia đình. Tổ chức bộ máy gồm 03 phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn với 60 giường bệnh; quản lý 08 trạm y tế xã, phường. Xác định công tác y tế dự phòng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua Trung tâm y tế thành phố, trạm y tế xã, phường đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn, các vụ dịch nhỏ đều được phát hiện sớm và khống chế kịp thời. Các ca bệnh lẻ như Tay- Chân - Miệng, quai bị, thủy đậu, tiêu chảy, cúm... đều được phát hiện sớm, cách ly, phun khử trùng, điều trị kịp thời không để xảy ra biến chứng và tử vong. Đặc biệt là sự xuất hiện của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona vào cuối năm 2019, với chức năng là cơ quan thường trực, Trung tâm Y tế đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động tất cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm, đồng bộ các biện pháp như phun khử trùng, phân luồng sàng lọc, giãn cách xã hội theo hướng dẫn của cấp trên, đồng thời xây dựng phương án điều trị, cách ly khi có tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Các chương trình Y tế - Dân số hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao như: Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt > 95%, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2020 xuống còn 12,3% (năm 2015 là 14.6%). Công tác Dân số-KHHGĐ: Duy trì thực hiện công tác truyền thông vận động người dân thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân số - KHHGĐ, từ đó các chỉ tiêu về dân số cơ bản đạt khá, mức giảm sinh 4,37‰, (Năm 2015 là 17,02‰ giảm xuống còn 12,83‰ vào năm 2019), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm đều đạt ở mức dưới 1,1% (đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã giao); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên bình quân là 4,5%/năm...

Công tác khám chữa bệnh được củng cố thường xuyên và hoạt động có hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, tinh thần thái độ phục vụ và trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế ngày càng tốt hơn, không để xảy ra các sai sót chuyên môn, thực hiện tốt 12 điều y đức, 10 điều dược đức, quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp y tế và thực hiện nghiêm việc "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"theo quy định của Bộ Y tế, không có đơn thư khiếu nại về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, đảm bảo công tác thường trực chuyên môn và cấp cứu 24/24 giờ. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú, giảm bớt thủ tục hành chính cho người bệnh khi đến khám và điều trị.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại địa phương, quan tâm chỉ đạo sát sao các Trạm y tế trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ, duy trì, củng cố và xây dựng xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đến nay, đã có 07/08 xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Hàng năm cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, mỗi nhân viên y tế còn thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn cập nhật kiến thức chuyên môn để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Hệ thống tổ chức y tế được củng cố và phát triển, công tác phòng chống dịch và thực hiện các chương trình y tế - dân số đạt được nhiều thắng lợi, công tác khám chữa bệnh được nâng cao, các chỉ tiêu cơ bản về sức khoẻ đạt được mục tiêu đề ra.

Tác giả:  Đặng Tuyết - Minh Cường
Sign In