Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND36/2016/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn22/12/2016
2Thông tư 12/2010/TT-BCA12/2010/TT-BCABộ Công an vừa ban hành Thông tư 12/2013/TT-BCA sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe. Trong đó quy định việc giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người.01/03/2013
Sign In