Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn
Họ và tên người đại diện: Lê Đăng Trưởng
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoai: 3870 913
Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ BĂC KẠN - Phòng Tư Pháp, thị xã Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn - Điện thoai: 3870 913
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.