Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn
Họ và tên người đại diện: Đinh Thị Liễu
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoai: 3870 416
Sign In
CỔNG TTĐT BĂC KẠN - Phòng Tài nguyên và Môi trường, thị xã Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn - Điện thoai: 3870 416
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.