Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn
Họ và tên người đại diện:  Hà Sỹ Thành
Chứ vụ: Trưởng phòng
Điện thoai: 3873 593
Sign In
CỔNG TTĐT BĂC KẠN - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, thị xã Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn - Điện thoai: 3873 593
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.