Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn
Họ và tên người đại diện: Triệu Thị Nhoi
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoai: 3871 036
Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ BĂC KẠN - Phòng Kinh tế, thị xã Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn - Điện thoai: 3871 036
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.