Thị xã Bắc Kạn làm tốt công tác phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc: 18/12/2012

Trong những năm qua, trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, công tác phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chính sách dân tộc được Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc.

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 18/12/2012

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định sô 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Chương trình được thực hiện đã giúp cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn thị xã Bắc Kạn có cơ hội xây dựng và sửa chữa nhà ở tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống ổn định, góp phần tích cực vào Chương trình xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 18/12/2012

Thị xã Bắc Kạn có 3 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135, bao gồm: Khuổi Pái, xã Huyền Tụng; Nà Chuông và Tân Thành, xã Nông Thượng. 5 tháng đầu năm 2012, tiến độ thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn thị xã cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 18/12/2012

Từ đầu năm 2012 đến nay, các chính sách dân tộc trên địa bàn thị xã Bắc Kạn được triển khai kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Xem tiếp

Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ BĂC KẠN - Phòng Dân tộc, thị xã Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn - Điện thoai: 3600 458
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.