BAO CAO THUYET MINH TONG HOP

Cập nhật lúc: 08/04/2013

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 Thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp

Sign In
CỔNG TTĐT BĂC KẠN - Phòng Tài nguyên và Môi trường, thị xã Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn - Điện thoai: 3870 416
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.