Thị xã Bắc Kạn triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Cập nhật lúc: 20/12/2012

Ngày 8/8/2012, UBND thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ “Quy định về chế độ đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến” và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg. Đồng chí Ma Ngọc Vũ - Phó chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 20/12/2012

Ngày 21/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956). Đây là hướng mở cho lao động nông thôn ở thị xã Bắc Kạn có cơ hội tiếp cận với các chương trình đào tạo nghề để tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 20/12/2012

Nhằm nâng cao nhận thức và từng bước làm thay đổi hành vi của gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội, các cơ quan nhà nước và chính bản thân trẻ em về quyền được bảo vệ và sự an toàn của trẻ thông qua việc xây dựng môi trường an toàn, cộng đồng an toàn, đồng thời xây dựng hệ thống và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ, xây dựng thí điểm mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, năm 2012, thị xã Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 20/12/2012

Trong năm 2012, thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020” (Đề án 1956), thị xã Bắc Kạn đã mở 12 lớp học nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 360 lao động nông thôn tại 4 xã trên địa bàn.

Xem tiếp

Sign In
CỔNG TTĐT BĂC KẠN - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, thị xã Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn - Điện thoai: 3873 593
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.