Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, thị xã Bắc Kạn.
Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn - Điện thoai: 3878 616
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.